Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 16–17, september 1991 : 60-70

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Vesna KOLAR PLANINŠIČ


Draginja NIKOLIĆ


Mojca ŠAŠEK DIVJAK


Andrej ERJAVEC

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 

Naslov članka

Prenova kraške vasi na primeru Orleka

 

Povzetek

Študijski primer simulacije planerskega postopka in izdelave razvojnega modela na primeru kraške vasi osvetljuje bistvene elemente, katere je pri podobnem načrtovanju nujno upoštevati. To so značilnosti lege, socialno ekonomsko stanje, komunalna opremljenost, grajene danosti stavbne tipologije ipd.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top