Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 16–17, september 1991 : 49-53

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Liljana JANKOVIČ

ZDPUN Novo mesto

Jelka HUDOKLIN

Razvojno - raziskovalni center Novo mesto

 

Naslov članka

Ureditveni načrt zgodovinsko jedro Dolenjskih Toplic: ali kako združiti visoki turizem z vsakdanjim življenjem kraja in pri tem obema zagotoviti optimalne možnosti za obstoj in razvoj

 

Povzetek

Ureditveni načrt je zasnovan na povezavi zdraviliškoturističnih funkcij na eni strani in bivalno-stanovanjskih na drugi. Ob tem se v prostor vnaša funkcijam potrebna logika, poudarjeni pa so tudi mikro-urbanistični in dostopnostni kriteriji.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top