Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 16–17, september 1991 : 39-40

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Majda FRELIH RIBIČ


Dušan KRAMBERGER

Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine

 

Naslov članka

Dvojni način financiranja prenove stavbne dediščine in Ljubljanski grad

 

Povzetek

Spomenik mora biti najprej urejen in prezentiran kot spomenik, šele potem se lahko usposobi za določen namen. Iz tega tudi izhaja ločnica v oblikah finansiranja prenove oziroma pravica do participiranja pri lastništvu nad spomenikom po prenovi.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top