Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 21, št. 2, december 2010 : 48–57

UDK: 332.6:351.777.6:546.815(73-43)
DOI: : 10.5379/urbani-izziv-2010-21-02-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Ermanno AFFUSO

Auburn University, College of Agriculture, Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, Auburn, Alabama, Združene države Amerike
ermanno@auburn.edu

Christophe Vincent de PARISOT

Global Alliance for Improved Nutrition, Ženeva, Švica

Chau-Sa HO

Ohio State University, Center for Human Resource Research, Columbus, Ohio, Združene države Amerike

Diane HITE

Auburn University, College of Agriculture, Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, Auburn, Alabama, Združene države Amerike

 

Naslov članka

Vpliv nevarnih odpadkov na vrednost nepremičnin: posledice onesnaženja s svincem

 

Povzetek

Članek preučuje vpliv onesnaženja s svincem na vrednost nepremičnin v kraju Anniston, ki se nahaja v ameriški zvezni državi Alabami in velja za eno najbolj onesnaženih mest v ZDA. S pomočjo hedonske analize cen nepremičnin smo lahko preučili, v kolikšni meri onesnaženje s svincem vpliva na vrednost nepremičnin v Annistonu in koliko na padec vrednosti vpliva tamkajšnje vojaško skladišče. Ocenili smo, da bi čiščenje okolja, onesnaženega s svincem, povečalo vrednost nepremičnin za 1.140 USD na gospodinjstvo, ugotovili pa smo tudi, da z zmanjševanjem oddaljenosti od vira onesnaženja pada tudi vrednost nepremičnin, približno za 2 % na kilometer; ta številka se sklada s predhodnimi raziskavami povezav med okoljskimi neprivlačnostmi in vrednostjo nepremičnin.

 

Ključne besede

hedonska analiza, okoljske neprivlačnosti, zunanji dejavniki, urbana ekonomija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top