Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 21, št. 2, 2010

Kazalo

SlikeUrbani izziv Leto 21, št. 2, december 2010 : 37–47

UDK: 316.663.4:347.235(497.4)+(520)
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2010-21-02-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Bojan GRUM

Gea College, Ljubljana, Slovenija
grum.bojan@siol.net

Alenka TEMELJOTOV SALAJ

Gea College, Ljubljana, Slovenija
alenka.temeljotov-salaj@gea-college.si

 

Naslov članka

Zunanja pričakovanja potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic v Sloveniji in na Japonskem

 

Povzetek

V članku so prikazani delni rezultati raziskave, ki poteka v Sloveniji in na Japonskem in katere temeljni cilj je določitev dejavnikov, ki odločilno vplivajo na potencialne pridobitelje nepremičninskih pravic pri odločanju za nakup nepremičnine. V članku razpravljamo o vlogi zunanjih pričakovanj potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic glede na njihovo različno kulturno pripadnost. Sledimo hipotezi, da so statistično pomembne razlike v zunanjih pričakovanjih potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic glede na njihovo različno kulturno pripadnost. Osrednji pripomoček za merjenje pričakovanj udeležencev je vprašalnik, na katerega je odgovorilo 1.270 udeležencev. Rezultate smo statistično analizirali z uporabo enosmerne analize variance glede na različno kulturno pripadnost udeležencev. Z analizo rezultatov statističnih analiz smo potrdili hipotezo. Iz rezultatov je razvidno, da imajo slovenski udeleženci manjša pričakovanja glede zakonskih, davčnih in drugih regulativnih ukrepov države na stanovanjskem področju kot japonski udeleženci. Ob upoštevanju, da je glavni vzvod države na trgu nepremičnin prav zakonodaja, pričakovanja udeležencev naše raziskave kažejo, da bi bilo treba v Sloveniji prav na tem področju vzpostaviti večje zaupanje potrošnikov.

 

Ključne besede

pričakovanja kupcev, nepremičninske pravice, Slovenija, Japonska

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top