Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 32–33, december 1997 : 50–59

DOI: 10.5379/urbani-izziv-1997-32-33-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aljaž PLEVNIK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
aljaz.plevnik@uirs.si

 

Naslov članka

Pomen integracije urbanističnega in prometnega načrtovanja

 

Povzetek

Namen tega prispevka je utemeljiti integracijo ukrepov prometne in urbanistične politike za obvladovanje mestnega prometa. V prvem delu prispevka utemeljujemo integracijo s prikazom povezav med mestno strukturo in prometom. Naslednje poglavje je namenjeno prikazu nekaterih tujih primerov izvajanja integracije v praksi. V zadnjem delu pa predstavljamo nekatera načela, ki so v tujini že doživela potrditev in so primerna za vključitev v slovensko prakso.

 

Ključne besede

promet, prometna politika, urbanistično načrtovanje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top